Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms?

7+ | 2020 | 32 tập

Xem phim

"Anh Có Thích Brahms" là bộ phim thanh xuân tình cảm của Hàn Quốc với sự tham gia của Kim Min Jae, Park Eun Bin, được 5Dmax mua bản quyền phát song song với Hàn Quốc vào tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần. Bộ phim xoay quanh cuộc sống học tập và tình yêu của các sinh viên học viện âm nhạc. Nam chính Park Joon Young chơi dương cầm từ năm 6 tuổi, trong khi đó nữ chính Chae Song Ah vốn tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh nhưng sau đó quyết tâm trở thành nghệ sĩ dương cầm nên lớn hơn bạn học cùng lớp đến 7 tuổi. Đứng giữa sự lựa chọn giữa giấc mơ và thực tế, mỗi người đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong cuộc sống.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Kim Min Jae, Park Eun Bin

Thể loại: Tâm lý Lãng mạn Tình Cảm Viễn Tưởng

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 1 34 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 2 27 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 3 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 4 29 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 5 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 6 29 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 7 35 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 8 26 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 9 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 10 28 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 11 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 12 28 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 13 29 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 14 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 15 34 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 16 27 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 17 30 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 18 31 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 19 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 20 29 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 21 34 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 22 27 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 23 33 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 24 28 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 25 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 26 29 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 27 34 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 28 27 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 29 32 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 30 28 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 31 35 phút
Anh Có Thích Brahms? - Do You Like Brahms? (Phát Song Song) - Tập 32 26 phút