Ứng Dụng Tử Thần - Countdown

7+ | 2019 | 5113 phút

Xem phim

Bộ phim Kinh dị nói về một y tá trẻ nhận ra rằng ứng dụng “countdown”cô tải xuống báo trước chính xác thời gian cô sẽ chết, cô tìm cách để thay đổi vận mệnh trước khi đồng hồ trở về số không. Thông qua khắc họa đời sống hàng ngày, bộ phim tập trung mô tả diễn biến nội tâm và sự đấu tranh chống lại số phận định trước để giành lại sự sống của các nhân vật.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman

Thể loại: Hành động Horror

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 5.4