Hành Trình Ra Biển Rắc Rối - Lucky Comes With Lions 6

7+ | 2020 | 808 phút

Xem phim

Chú sư tử Cảm Đương nói dối với Cảm Phanh, Cảm Oánh, Cảm Sấm rằng không được ăn bánh bao Chí Tôn nên bị mất siêu năng lực. Vì tin và thương bạn, 4 người bạn tìm cách giúp đỡ cậu đi kiếm bánh bao, không ngờ bị vướng vào loạt rắc rối.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5