Đồ Cứu Hộ Siêu Cấp - Lucky Comes With Lions 18

7+ | 2020 | 808 phút

Xem phim

Tham gia Lễ hội té nước nhưng Cảm Đương vì ham lướt sóng quá đà nên đã gặp tai nạn do đồ cứu hộ. Để khắc phục việc này, Cảm Oánh đã thiết kế ra một bộ đồ cứu hộ siêu cấp cho Cảm Đương. Nhân vật chính chưa kịp thử thì Cảm Sấm đã xảy ra chuyện với bộ đồ siêu cấp này. Cảm Oánh phải làm gì để khắc phục việc này đây?
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5