Cảm Đương Gọi Thì Thào - Lucky Comes With Lions 20

7+ | 2020 | 808 phút

Xem phim

Nhân lúc Cảm Oánh, Cảm Phanh, Cảm Sấm đi lễ hội té nước, Cảm Đương đã mượn đũa thần của Cảm Oánh và mượn máy làm bánh bao của Cảm Sấm để cùng Tiểu Tiểu bán bánh bao cho khách. Nhưng vì không biết làm bánh bao, lại không biết sử dụng các bảo bối nên gặp sự cố khiến cho cả quán ăn gặp nạn.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5