Ham Muốn Mua Sắm Của Cuồng Mua Sắm - Lucky Comes With Lions 25

7+ | 2020 | 807 phút

Xem phim

Cô bạn Cuồng Mua Sắm có sở thích tốn kém đúng như tên gọi, nên lúc nào cũng hết tiền và đồ thì chất đầy nhà. Để giúp đỡ bạn, 4 chú sư tử Cảm Phanh, Cảm Oánh, Cảm Đương, Cảm Sấm đã dùng sức mạnh của mình và tất cả các cách có thể để giúp Cuồng Mua Sắm "cai nghiện". Ngay cả Phong Sư đại sư cũng vào cuộc để giúp đỡ. Nhưng đây có phải công việc dễ dàng?
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5