Bách Thông Hay Nhảy Việc! - Lucky Comes With Lions 30

7+ | 2020 | 808 phút

Xem phim

Bách Thông có một thói quen rất kỳ lạ là hay nhảy việc. Có những ngày, cậu nhảy việc tới 6 lần, đến nỗi rất khó tìm được công việc thích hợp. Nhưng với sự giúp đỡ của Cảm Phanh, Cảm Oánh, Cảm Đương, Cảm Sấm, cậu bạn Bách Thông đã tìm được công việc là hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, với tính hay ngủ nướng của cậu chàng, 4 người bạn sư tử phải làm gì đây?
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5