Đại Man Muốn Học Thêu Thùa - Lucky Comes With Lions 31

7+ | 2020 | 807 phút

Xem phim

Cậu bạn Đại Man muốn học thêu thùa để thêu cho mẹ một bức tranh chúc thọ, nhưng vì tính cách vụng về và không kiên nhẫn nên hết lần này tới lần khác không thể học thành công. Biết được vấn đề của bạn, các người bạn sư tử Cảm Phanh, Cảm Oánh, Cảm Đương, Cảm Sấm đã dùng tài năng của mình, với sự trợ giúp của Phong Sư giúp cậu bạn Đại Man hoàn thành tâm nguyện của mình.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.5