Tôi Thân Yêu - To Dear Myself

7+ | 2020 | 45 tập

Xem phim

Bộ phim "Tôi Thân Yêu - To Dear Myself" là dự án truyền hình đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ" màn ảnh Lưu Thi Thi sau hơn ba năm vắng bóng kể từ sau thành công của bộ phim Túy Linh Lung. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của Lưu Thi Thi và Chu Nhất Long - nam thần "bạo hồng" nhờ vai diễn thầy giáo Thẩm Ngụy trong "Trấn Hồn". Bộ phim kể câu chuyện về người trẻ tuổi trong thành thị - những người trải qua đấu tranh để thay đổi và trưởng thành dưới sự bao vây của sự nghiệp, gia đình, tình yêu... và cuối cùng họ đã tìm thấy cách sống phù hợp nhất với bản thân mình.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Chu Nhật Long

Thể loại: Tâm lý xã hội Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 1 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 2 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 3 44 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 4 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 5 43 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 6 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 7 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 8 44 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 9 42 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 10 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 11 43 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 12 42 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 13 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 14 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 15 37 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 16 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 17 48 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 18 30 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 20 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 21 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 22 49 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 23 43 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 24 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 25 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 26 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 27 49 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 28 48 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 30 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 31 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 32 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 33 48 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 34 44 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 35 45 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 36 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 37 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 38 48 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 39 44 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 40 41 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 41 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 42 46 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 43 47 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 44 48 phút
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (Phát Song Song) - Tập 45 48 phút