Na Tra Hàng Yêu Ký

7+ | 2020 | 46 tập

Xem phim

Bộ phim kể về Na Tra nhìn thấy dưới thiên hạ gặp đại hạn, không đành lòng nhìn chúng sinh gặp nạn vì vậy Na Tra đã đi hỏi tội vua Thủy Tề. Trong tiệc mừng thọ của Đông Hải Long Vương, Na Tra đã gây họa lớn khi ra tay với Tam Thái Tử Ngao Bính của Đông Hải Long Vương, bọn Yêu tộc ngoan cố, giết chết Ngao Bính rồi hãm hại đổ tội cho Na Tra. Đông Hải Long Vương tìm Trần Đường Quan hỏi tội, Na Tra không muốn liên lụy đến cha mẹ mình nên đã nhận tội. Sau đó Na tra phát hiện đại hạn ngày ấy và cái chết của Ngao Bính đều là thủ đoạn cướp ngai vàng của Xà Cơ. Cô ấy liên kết với Yêu tộc đại đế, giam cầm 4 vị Long vương khiến Long Cung đổi chủ và từ đó cô ấy trở thành vua bốn biển. Trong hành trình tìm kiếm vũ khí ma thuật và chiến đấu chống lại Xà Cơ, Tiểu Long Nữ và Na Tra từ cảm xúc thù địch ban đầu dần lấy lại lòng tin và củng cố lập trường.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Ngô Giai Di, Tưởng Y Y

Thể loại: Hành động Cổ Trang Tình Cảm Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 1 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 2 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 3 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 4 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 5 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 6 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 7 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 8 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 9 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 10 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 11 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 12 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 13 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 14 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 16 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 15 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 17 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 18 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 19 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 20 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 21 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 22 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 23 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 24 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 25 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 26 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 27 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 28 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 29 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 30 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 31 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 32 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 33 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 34 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 35 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 36 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 37 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 38 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 39 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 40 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 41 46 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 42 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 43 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 44 44 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 45 45 phút
Na Tra Hàng Yêu Ký - Tập 46 48 phút