Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight

7+ | 2019 | 37 tập

Xem phim

Hướng Chân, Tiền Bối Bối, Tấn Tiểu Ni, Đinh Lan và Vu Tuệ là 5 cô gái xa lạ nhưng học chung ngôi trường đại học. 5 cô gái có cùng chí hướng lập thành hội bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, các cô gái đều lập nghiệp ở Bắc Kinh và phấn đấu cho sự nghiệp. Tuổi trẻ thường bồng bột nên họ cũng hay va chạm nhau. Tình bạn của các cô gái cũng trải qua vô số vướng mắc và trải nghiệm. Đối diện với những vấn đề đó, họ đã bền bỉ chiến đấu và không lùi bước. Cuối cùng Vu Tuệ đã dũng cảm đứng lên đối diện với những sai lầm của chính mình. Đinh Lan có được tình yêu chân chính. Tiền Bối Bối đi nước ngoài du học. Hướng Chân trải qua hoạn nạn mới có thể tồn tại và thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Cuộc đời là những ngã rẽ, họ đã khám phá và cuối cùng hiểu được không có gì quan trọng bằng tự mình phải chiến đấu cho chính mình để quyết định vận mệnh của mỗi con người.
Xem thêm

Danh sách tập

Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 1 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 2 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 3 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 4 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 5 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 6 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 7 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 8 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 10 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 11 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 12 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 13 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 14 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 15 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 16 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 17 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 18 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 19 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 20 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 21 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 22 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 23 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 24 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 25 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 26 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 27 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 28 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 29 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 30 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 31 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 32 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 33 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 34 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 35 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 36 45 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 37 44 phút
Ngã Rẽ Cuộc Đời - Youth Fight - Tập 38 44 phút