Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay

7+ | 2017 | 74 tập

Xem phim

"Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn" kể về cuộc đời của nữ thương nhân có thật, nổi tiếng vùng Thiểm Tây tên Châu Doanh (Tôn Lệ). Lớn lên, Châu Doanh theo cha đi diễn xiếc kiếm tiền sinh sống. Sau đó vì cha thua bạc, cô phải vào Thẩm gia làm nha hoàn, vô tình chinh phục trái tim của Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu). Thế nhưng, Thẩm Tinh Di lại khiến Châu Doanh phải bỏ trốn. Lúc này, cô đã được Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) cứu giúp. Nhờ sự hoạt bát và lém lỉnh của mình, Châu Doanh đã gây ấn tượng với thiếu gia nhà họ Ngô. Bộ phim bắt đầu trở nên cao trào và kịch tính khi Ngô Sính qua đời. Liệu trái tim Châu Doanh có tìm được bến đỗ hạnh phúc?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ, Trần Hiểu, Hồ Hạnh Nhi, Trương Thần Quang

Thể loại: Tình Cảm Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 1 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 2 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 3 47 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 4 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 5 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 6 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 7 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 8 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 9 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 10 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 11 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 12 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 13 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 14 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 15 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 16 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 17 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 18 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 19 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 20 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 21 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 22 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 23 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 24 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 25 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 26 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 27 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 28 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 29 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 30 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 31 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 32 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 33 47 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 34 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 35 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 36 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 37 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 38 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 39 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 40 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 41 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 42 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 43 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 44 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 45 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 46 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 47 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 48 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 49 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 50 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 51 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 52 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 53 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 54 42 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 55 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 56 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 57 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 58 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 59 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 60 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 61 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 62 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 63 43 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 64 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 65 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 66 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 67 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 68 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 69 45 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 70 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 71 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 72 46 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 73 44 phút
Năm Ấy Hoa Nở Trang Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - Tập 74 43 phút