Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time

7+ | 2020 | 24 tập

Xem phim

Bộ phim Ước Định Thời Gian Yêu Em kể câu chuyện xoay quanh tác giả tiểu thuyết Tô Giản An vì cứu sản nghiệp gia tộc mà phải ký kết "hợp đồng hôn nhân" với ông trùm giới đầu tư cũng là oan gia thời cấp ba - Lục Bạc Ngôn. Hai người từng có hiểu lầm thời trẻ, tính cách khác biệt, nhưng không thể không chung sống với nhau. Qua thời gian chung sống, hai người dần dần hóa giải hiểu lầm trước kia, cuối cùng nảy sinh tình cảm.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Nhậm Ngôn Khải, Trình Tiểu Mông

Thể loại: Tình cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 1 42 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 2 40 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 3 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 4 35 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 5 35 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 6 40 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 7 34 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 8 35 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 9 35 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 10 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 11 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 12 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 13 38 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 14 35 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 15 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 16 36 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 17 30 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 18 34 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 19 37 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 20 32 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 21 32 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 22 36 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 23 31 phút
Ước Định Thời Gian Yêu Em - Love in Time (Phát Song Song) - Tập 24 37 phút