Niên Thú - Nian

7+ | 2020 | 4621 phút

Xem phim

La Xuyên là một thiếu niên múa lân có tính cách sôi nổi, mơ ước phát triển nghệ thuật múa lân lên một tầm cao mới.Tuy nhiên, cậu thường hậu đậu, chữa lợn làng thành lợn què và trong mắt trưởng thôn là một nhân tố nguy hiểm.Niên thú tình cờ giáng trần lấy đi bảo vật gia truyền đầu lân. Từ đó xảy ra cuộc phưu lưu tìm đầu lâu dở khóc dở cười giữa trốn nhân gian.
Xem thêm