Thục Sơn Hàng Ma Truyện 2 - The Legend of Zu 2

7+ | 2019 | 4105 phút

Xem phim

Bộ phim kể về Yunju Yan, người nổi loạn chống lại Emei, tấn công Emei để giết và cướp Lingzhu cổ đại. Yunjuyan muốn thu thập bốn viên đá tâm linh để thống nhất ba cõi. Người đứng đầu Xiao He chỉ có thể ngăn anh ta bằng cách tìm tìm được Xiaoyaozi và nhận được quả cầu tinh linh được bảo vệ bởi Hang Rồng Quỷ trước Yun Juyan. Khi Xiaoyaozi nhận được yêu cầu của Xiao He anh ta đã gây khó dễ cho mọi người, và cuối cùng đã hứa sẽ bắt đầu một cuộc hành trình khốc liệt đến hang rồng quỷ.
Xem thêm