Anh Chàng Bảo Mẫu

7+ | 2019 | 45 tập

Xem phim

Giáo sư Tâm lý Thẩm Tâm Duy (Ngô Kỳ Long) là một ngôi sao học thuật sáng giá trong giới học thuật Châu Âu. Anh ấy là con người chính nghĩa, tuân thủ công lý nhưng Thẩm Tâm Duy hay bị người khác hãm hại. Anh ấy muốn trở về nước và tìm một cơ hội phát triển khác. Không ngờ anh ấy mới trở về nước đã gặp phải muôn vàn rắc rối trong cuộc sống. Na Na và Lộ Khải vừa đính hôn ở nước ngoài nhưng đâu ngờ rằng ở nhà, nhà họ Lộ và nhà họ Hứa đã hứa hôn với nhau. Đúng lúc đó Na Na phát hiện ra mình có thai. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lúc này Thẩm Tâm Duy và Na Na kết thân với nhau. Na Na hạ quyết tâm sẽ làm một người mẹ đơn thân kiên cường còn Thẩm Tâm Duy lại chủ động làm 'vú em' cho cô. Hai người từ chỗ cái gì cũng công kích nhau, dần dần hiểu nhau hơn. Cuối cùng Na Na cũng nhận được tình yêu của Thẩm Tâm Duy. Anh ấy từ bỏ 'học thuật cố chấp', tìm được hướng đi mới trong cuộc sống nhờ Na Na và con trai...
Xem thêm

Danh sách tập

Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 1 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 2 45 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 3 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 4 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 5 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 6 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 7 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 8 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 9 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 10 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 11 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 12 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 13 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 14 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 15 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 16 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 17 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 18 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 19 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 20 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 21 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 22 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 23 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 24 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 25 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 26 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 27 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 28 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 29 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 30 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 31 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 32 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 33 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 34 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 35 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 36 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 37 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 38 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 39 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 40 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 41 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 42 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 43 43 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 44 44 phút
Anh Chàng Bảo Mẫu - Tập 45 44 phút