Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer

7+ | 2019 | 41 tập

Xem phim

Chu Viễn là tổ trưởng tổ trọng án cục Công An, trong một lần làm công an chìm điều tra vụ mua bán ma túy, Chu Viễn vô tình quen Bạch Tiểu Lộ - một nữ biên tập viên. Sự liều lĩnh của bạch Tiểu Lộ suýt chút đã làm thất bại hành động của Chu Viễn. Lục Hạo là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học cũng chủ động gia nhập tổ trọng án. Lục Hạo ao ước trở thành một cảnh sát viên ưu tú. Tuy nhiên trong quá trình làm việc với “bậc tiền bối” - Chu Viễn đã xuất hiện nhiều bất đồng. Chu Viễn và bạn gái Lâm Dao cũng vừa chia tay, anh úp úp mở mở dọn đến ở cùng với Bạch Tiểu Lộ. Từ đây cuộc sống của cặp đôi “oan gia” trong ngôi nhà hạnh phúc bắt đầu với nhiều hỷ nộ ái ố. Cũng từ lúc này, bạn thân của Bạch Tiểu Lộ là Viên Minh Thanh cũng bị chàng trai có tính cách chân thật Lục Hạo thu phục. Tình cảm của 2 cặp tình nhân dần dần phát triển, họ hiểu nhau, họ hỗ trợ lẫn nhau, hóa ra người kia là câu trả lời mà anh ta luôn chờ đợi….
Xem thêm

Danh sách tập

Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 1 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 2 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 3 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 4 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 5 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 6 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 7 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 8 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 9 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 10 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 11 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 12 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 13 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 14 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 15 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 16 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 17 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 18 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 19 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 20 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 21 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 22 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 23 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 24 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 25 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 26 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 27 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 29 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 30 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 31 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 32 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 33 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 34 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 35 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 36 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 37 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 38 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 39 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 40 43 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 41 42 phút
Cặp Đôi Oan Gia - You Are My Answer - Tập 42 42 phút