Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man

7+ | 2006 | 32 tập

Xem phim

Phim Chàng Trai Vườn Nho nói về anh chàng Jang Taek Gi hiền lành và tốt bụng làm việc tại vườn nho để giúp đỡ cha của mình. tại đây anh đã gặp được Lee Ji Hyun. Lee Ji Hyun sinh ra và lớn lên ở nông thôn nhưng vì ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nên cô đã chuyển lên thành phố sống. Dù cô mong ước có một nhãn hiệu riêng cho mình nhưng do không có điều kiện nên cô làm việc cho công ty thiết kế thời trang. Sau đó, vì muốn cho tiền tạo dựng thương hiệu riêng cô đã đồng ý giúp ông tiếp quản vườn nho, và ở đó cô đã gặp Chàng Trai Vườn Nho. Đồng thời trong phim Chàng Trai Vườn Nho, Ji Hyun còn dính vào dự án xây dựng khu nghĩ dưỡng của ông mình…
Xem thêm

Danh sách tập

Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 1 36 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 2 36 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 3 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 4 35 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 5 35 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 6 33 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 7 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 8 32 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 9 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 10 34 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 11 35 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 12 35 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 13 36 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 14 34 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 15 36 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 16 31 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 17 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 18 35 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 19 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 20 30 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 21 31 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 22 38 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 23 38 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 24 30 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 25 40 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 26 27 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 27 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 28 30 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 29 37 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 30 31 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 31 34 phút
Chàng Trai Vườn Nho - The Vineyard Man - Tập 32 38 phút