Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter)

7+ | 2010 | 48 tập

Xem phim

Sau cuộc chiến tranh Manchu kết thúc, các nô lệ bắt đầu bàn tán về việc tham gia một đội quân nổi dậy. Với một vị vua mới mọi người sẽ được sống trong công bằng. Keunommee, một nô lệ, anh ta đã vui mừng nhưng lại cảm thấy bất an khi tham gia cuộc nổi dậy này. Dae Gil, con trai của một gia đình quý tộc và cô nô lệ Un Nyun lại có tình cảm với nhau. Đến một ngày, Keunommee, anh trai của Un Nyun đốt cháy nhà chủ của mình là nhà Dae Gil và chạy trốn cùng Un Nyun. Vì đám cháy mà Dae Gil mất đi gia đình. Tae Ha, một vị tướng bị đẩy xuống làm nô lệ, anh đã trốn thoát ra khi nghe tin Thái tử Seo Hyun gặp nguy hiểm. Trên đường đi anh gặp Un Nyun đang trên đường chạy trốn khỏi tuần trăng mật. Dae Gil, tay săn đuổi nô lệ số một và sau đó là đến Tae Ha, một anh hùng sa cơ thất thế cùng dành tình cảm sâu sắc cho Un Nyun. Và câu chuyện về số phận trớ trêu, nhiều khúc mắc của họ bắt đầu...
Xem thêm

Danh sách tập

Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 1 35 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 2 31 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 3 33 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 4 34 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 5 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 6 35 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 7 31 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 8 35 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 9 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 10 36 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 11 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 12 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 13 35 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 14 32 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 15 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 16 36 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 17 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 18 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 19 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 20 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 21 34 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 22 33 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 23 31 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 24 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 25 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 26 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 27 29 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 28 38 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 29 29 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 30 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 31 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 32 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 33 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 34 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 35 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 36 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 37 37 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 38 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 39 31 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 40 36 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 41 31 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 42 36 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 43 32 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 44 35 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 45 32 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 46 34 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 47 30 phút
Săn Nô Lệ - Chuno (The Slave Hunter) - Tập 48 38 phút