Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr. Fighting

7+ | 2020 | 44 tập

Xem phim

10 năm trước Trạch Vũ là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng 10 năm sau anh ấy trở thành một nghệ sĩ hết thời. Một nhóm người tạo thành nhóm “Thảo đài ban tử” giúp Trạch Vũ nổi tiếng trở lại gồm có: một cô trung niên Lưu Mỹ Lệ, cô gái tròn trịa Phúc Tử, bác lái xe taxi là ba Phúc Tử. Trong một lần tình cờ dẫn đến sự nổi tiếng trở lại của Trạch Vũ nhưng đồng thời cũng mang đến một loạt phiền toái. Giữa lợi ích và tình thân, tình yêu và khúc mắc. 4 người họ trở thành một “Gia đình bất đắc dĩ” không thể tách rời. Sau tất cả, Trạch Vũ nhận ra rằng bản thân mình ngày càng tốt hơn không phải chỉ để thành công và vinh quang mà hơn hết là nhân phẩm, trách nhiệm và lòng dũng cảm. Cuối cùng Trạch Vũ cũng có được tình yêu song song với thành công trong sự nghiệp.
Xem thêm

Danh sách tập

Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 1 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 2 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 3 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 4 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 5 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 6 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 7 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 8 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 9 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 10 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 11 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 12 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 13 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 14 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 15 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 16 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 17 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 18 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 19 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 20 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 21 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 22 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 23 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 24 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 25 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 26 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 27 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 28 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 29 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 30 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 31 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 32 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 33 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 34 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 35 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 36 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 37 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 38 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 39 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 40 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 41 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 42 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 43 45 phút
Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr Fighting - Tập 44 45 phút