Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady

7+ | 2020 | 30 tập

Xem phim

Bộ phim kể về cô nàng tiểu thư vương phủ Thẩm Cẩm từ bé đã được nuông chiều bảo bọc trong phủ, nhưng lại bị hoàng thượng ban hôn đến tận biên ải xa xôi. Phu quân của nàng là đại tướng quân Sở Tu Minh, người khiến nàng phải lòng vị tướng quân này từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc sống mới nơi biên ải không đơn giản, hơn nữa hoàng thượng lại bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ với Sở gia. Chuyện tình yêu của Thẩm Cẩm và Sở Tu Minh cũng vì thế mà trải qua muôn vàn gian khó.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Ngô Hi Trạch, Thang Mẫn

Thể loại: Tình Cảm Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 2 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 3 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 4 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 5 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 6 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 7 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 8 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 9 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 10 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 11 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 12 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 13 47 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 14 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 15 46 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 17 43 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 18 40 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 20 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 23 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 24 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 27 42 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 28 45 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 29 44 phút
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General's Lady (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút