Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun

7+ | 2020 | 40 tập

Xem phim

Hướng Tới Mặt Trời kể về cuộc đời của Hùng Đốn, một nữ tác giả truyện tranh. Trước ngày sinh nhật thứ 29, cô thất nghiệp, chia tay bạn trai. Sau đó, cô phát hiện bản thân bị ung thư máu. Trong quá trình điều trị, cô gặp gỡ và nảy sinh cảm tình với bác sĩ Lương. Bên cạnh đó, cô cũng kết bạn với rất nhiều người kiên cường chống chọi bệnh tật. Bộ phim muốn gửi đến thông điệp cho khán giả: Hãy luôn trân trọng cuộc sống và kiên trì vượt qua mọi thử thách, đau khổ. Bản điện ảnh năm 2015 được khán giả đón nhận và được Trung Quốc gửi đi dự giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài năm 2016.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cao Vỹ Quang, Tưởng Hân

Thể loại: Tình cảm Tâm lý Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 1 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 2 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 3 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 4 42 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 5 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 6 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 7 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 8 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 9 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 10 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 11 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 12 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 13 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 14 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 15 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 16 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 17 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun (Phát Song Song) - Tập 18 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 19 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 20 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 21 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 22 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 23 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 24 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 25 42 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 26 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 27 44 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 28 45 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 29 44 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 30 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 31 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 32 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 33 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 34 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 35 41 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 36 44 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 37 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 38 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 39 46 phút
Hướng Tới Mặt Trời - Living Toward The Sun - Tập 40 45 phút