Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie

7+ | 2015 | 20 tập

Xem phim

Brewster và Maggie sống trên đảo Skerries. Brewster sống trong một cối xay gió kỳ lạ trên mặt nước còn Maggie sống trong một ngọn hải đăng trên bờ đá của bến cảng của hòn đảo. Họ luôn giỏi đưa ra những câu hỏi tuyệt vời như: Tại sao ruồi thích những thứ hôi hám? Hoặc, gió đến từ đâu và nó đang diễn ra như thế nào?
Xem thêm

Danh sách tập

Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 1 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 2 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 3 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 4 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 5 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 6 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 7 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 8 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 9 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 10 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 11 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 12 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 13 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 14 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 15 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 16 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 17 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 18 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 19 7 phút
Maggie Và Những Câu Hỏi Vì Sao - Brewster the Rooster and Maggie - Tập 20 7 phút