Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High

7+ | 2014 | 32 tập

Xem phim

Phim kể về một vị thái y tài ba bậc nhất Hạ Lan Quân. Y là một người khá kiêu ngạo và tự cao tự đại. Nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra sau đó: Sa cơ thất thế, vợ gian díu với quản gia sinh ra con trai (Trước tưởng đây là con mình), phải vào kỹ viện làm phục vụ... Từ đây, người đệ tử của anh thay thế chức vụ của anh phục vụ cho Võ Tắc Thiên, còn anh phải lang thang đường phố kiếm sống qua ngày, bị những tên quan tép riu ăn hiếp, bị bọn ăn mày đánh đập. Rất may, vẫn còn một vị cô nương xinh đẹp tên Tô Liên Y vẫn rất yêu anh ta nên đã giúp anh ta qua cơn đói ban đầu, cô còn bán cả gia sản, giải tán kỹ viện của cô để giúp Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân là một người có thực tài, anh vẫn đối đầu với người học trò năm xưa đã mưu đồ hãm hại mình.
Xem thêm

Danh sách tập

Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 1 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 2 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 3 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 4 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 5 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 6 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 7 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 8 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 9 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 10 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 11 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 12 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 13 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 14 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 15 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 16 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 17 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 18 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 19 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 20 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 21 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 22 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 23 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 24 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 25 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 26 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 27 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 28 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 29 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 30 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 31 44 phút
Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High - Tập 32 44 phút