Xả Thân - Sacrifice

7+ | 2011 | 5953 phút

Xem phim

Khi vợ và con của John bị giết trong một cuộc báo thù, cuộc đời của anh ta đã thay đổi ngay lập tức. Suy sụp, anh lao vào trả thù những kẻ buôn bán ma túy, những tên trộm và những kẻ giết người trong thành phố.
Xem thêm