Phục Kích - Ambushed aka Rush

7+ | 2013 | 5756 phút

Xem phim

Một đặc vụ FBI (D.Lundgren) và nhóm của anh ta đang đối phó với những sĩ quan cảnh sát tham nhũng và những kẻ buôn ma túy bạo lực ở LA sẵn sàng giết người để tăng thu nhập.
Xem thêm