Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1)

7+ | 2006 | 78 tập

Xem phim

Câu chuyện về cô bé Pucca là cháu gái của ba chủ nhà hàng mì sợi Trung hoa. Ba nhà hàng đó nằm trong ngôi làng Sooga, một ngôi làng nhỏ ở trên núi. Pucca có một tình yêu với anh chàng ninja "Garu" và cô bé luôn đánh thắng cậu ta trong các trận đánh cũng như những cuộc thi đấu. Cùng với các người bạn của mình là Abyo, Ching, Mio, Yani và Ssoso, mỗi ngày với Pucca là một chuyện bất ngờ. Yani - con mèo của Pucca thích trêu đùa với những mèo khác, đặc biệt là với con mèo Mio của Garu, nhưng lại không thích bất kỳ ai trong các bạn của cô bé. Ching, Abyo, Ssoso và tất cả đều là những người học võ, nhưng không giống như Garu người thực hành ninjitsu. Và Abyo muốn tìm hiểu ninjitsu giống Garu để đánh bại cậu ta trong các trận đấu võ thuật.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 6.7

Danh sách tập

Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 1 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 2 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 3 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 4 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 5 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 6 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 7 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 8 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 9 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 10 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 11 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 12 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 13 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 14 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 15 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 16 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 17 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 18 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 19 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 20 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 21 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 22 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 23 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 24 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 25 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 26 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 27 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 28 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 29 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 30 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 31 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 32 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 33 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 34 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 35 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 36 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 37 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 38 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 39 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 40 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 41 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 42 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 43 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 44 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 45 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 46 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 47 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 48 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 49 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 50 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 51 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 52 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 53 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 54 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 55 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 56 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 57 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 58 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 59 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 60 8 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 61 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 62 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 63 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 64 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 65 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 66 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 67 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 68 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 69 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 70 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 71 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 72 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 73 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 74 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 75 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 76 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 77 9 phút
Pucca (Phần 1) - Pucca (Season 1) - Tập 78 9 phút