Thợ Săn Thành Phố - City Hunter

7+ | 2015 | 42 tập

Xem phim

Phim Thợ Săn Thành Phố đài loan do Lâm Chí Dĩnh thủ vai chính trong bộ phim là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của “mỹ nam không tuổi” xứ Đài, Lâm Chí Dĩnh gây ấn tượng bằng một tạo hình khác biệt so với những vai diễn thư sinh trước đó của anh. Lâm Chí Dĩnh vào vai Hà Tiếu – thiếu gia nhà họ Đông sống trong giai đoạn đầu thời kỳ Dân Quốc đầy biến động. Khi ấy, các phe phái quân phiệt cùng những thế lực thù nghịch đang có mối bất hòa sâu rộng, còn các bang hội lẫn băng đảng thì lao vào xâu xé, tàn sát lẫn nhau “giành quyền đoạt lợi”…Giữa bối cảnh rối ren ấy, những kỳ nhân xuất hiện với mong muốn “trừ gian diệt bạo”, đem lại an bình cho dân chúng. Vai Hà Tiếu là một con người khí khái, cương trực, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo bị áp bức, ngược đãi. Với tạo hình này, Lâm Chí Dĩnh khá “chất lừ” khi đối chiếu những vai diễn thư sinh, nho nhã trước đó mà anh từng đảm trách.
Xem thêm

Danh sách tập

Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 1 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 2 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 3 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 4 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 5 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 6 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 7 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 8 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 9 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 10 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 11 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 12 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 13 45 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 14 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 15 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 16 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 17 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 18 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 19 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 20 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 21 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 22 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 23 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 24 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 25 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 26 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 27 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 28 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 29 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 30 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 31 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 32 43 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 33 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 34 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 35 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 36 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 37 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 38 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 39 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 40 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 41 44 phút
Thợ Săn Thành Phố - City Hunter - Tập 42 45 phút