Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love

7+ | 2020 | 43 tập

Xem phim

Bộ phim xoay quanh Đông Nguyệt, Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng - kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng. Không chịu mất Phùng Tịch, Đông Nguyệt tiếp tục quay lại thời gian lần thứ ba. Cặp đôi cùng nhau vạch trần thủ đoạn của Lục Viễn Đồng và giúp Tam Hoàng tử lên ngôi. Quá trình tranh đoạt quyền thế cùng với chân tình đã nối chặt thêm định mệnh giữa hai người.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Tôn Di, Kim Hãn, Đàn Kiện Thứ, Trương Chí Kiên

Thể loại: Cổ Trang Tình Cảm Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 1 28 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 2 38 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 3 36 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 4 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 5 34 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 6 38 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 7 37 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 8 34 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 9 34 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 10 36 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 11 34 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 12 30 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 13 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 14 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 15 34 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 17 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 18 42 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 20 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 22 37 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 23 35 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 24 41 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 26 43 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 27 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 28 40 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 31 41 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 32 39 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 33 44 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 34 42 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 35 43 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 36 45 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 37 44 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 38 35 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 39 42 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 40 38 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 41 38 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 42 38 phút
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate of Love (Phát Song Song) - Tập 43 40 phút