Vạch Trần Tội Ác - The Mirror

7+ | 2019 | 33 tập

Xem phim

Trưởng nhóm mảng Chính trị - nhà báo nữ xinh đẹp, nhanh nhẹn Cao Minh và Trưởng nhóm mảng Xã hội - nhà báo nam đẹp trai nhưng ăn chơi Hầu Phương Bình là nòng cốt của đội điều tra, dẫn dắt cả đội truy tìm sự thật. Vì quan điểm khác nhau nên Cao Minh và Hầu Phương Bình thường xuyên xung đột với nhau. Cả đội điều tra đã hết mình tìm kiếm sự thật trong những vụ án bị che đậy ở một bệnh viện, một vụ scandal tình tay ba, một vụ tham nhũng, một cuộc biểu tình, một vụ buôn ma túy, một vụ bắt cóc,... Họ bị ngăn cản, bị buộc tội, nhiều lần gặp nguy hiểm, thậm chí suýt mất mạng nhưng vì là nhà báo, điều duy nhất họ muốn theo đuổi là sự thật.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cheryl Yang, Yao Chun-yao, Rene Hou, Alex Ko, Rexen Cheng

Thể loại: Tội phạm Hình Sự

Quốc gia: Đài Loan

Đánh giá: 7.4

Danh sách tập

Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 1 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 2 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 3 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 4 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 5 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 6 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 7 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 8 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 9 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 10 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 11 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 12 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 13 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 14 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 15 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 16 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 17 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 18 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 19 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 20 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 21 44 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 22 44 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 23 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 24 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 25 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 26 44 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 27 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 28 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 29 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 30 43 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 31 44 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 32 44 phút
Vạch Trần Tội Ác - The Mirror - Tập 33 43 phút