Ánh Đèn Nơi Thành Thị

7+ | 2016 | 31 tập

Xem phim

Ánh Đèn Nơi Thành Thị là phim thuộc thể loại tâm lý do Việt Nam sản xuất xoay quanh câu chuyện về Liên – một cô gái yếu đuối nhưng phải chống chọi với mọi thứ trong cuộc sống. Gia đình cô chỉ còn lại người anh trai nhưng ngập chìm trong bia rượu và ăn chơi thiếu nợ. Liên cố gắng học tập những mong được đổi đời và cố gắng của cô được đền đáp. Liên đậu đại học và làm việc trong một công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Nhưng biến cố vẫn chưa dừng lại, cô nhận được tin anh trai dưới quê bị giang hồ đòi nợ và đành chấp nhận làm vợ của một người mà cô không yêu để có tiền cứu anh trai.
Xem thêm

Danh sách tập

Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 1 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 2 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 3 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 4 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 5 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 6 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 7 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 8 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 9 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 10 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 11 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 12 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 13 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 14 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 15 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 16 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 17 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 18 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 19 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 20 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 21 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 22 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 23 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 24 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 25 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 26 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 27 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 28 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 29 45 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 30 46 phút
Ánh Đèn Nơi Thành Thị - Tập 31 48 phút