Lang Điện Hạ

7+ | 2020 | 48 tập

Xem phim

Lang Điện Hạ là bộ phim cổ trang xoay quanh nhân vật Chu Hữu Văn (do Vương Đại Lục đóng) vô tình rơi xuống vực thẳm và được cứu sống, cưu mang bởi bầy sói. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng quận chúa Mã Trích Tinh (Lý Thấm thủ vai) là con gái của Khuê Châu Thành Chủ - Mã Anh. Hai người tình đầu ý hợp, vượt qua khó khăn, trắc trở cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Vương Đại Lục, Lý Thấm, Tiêu Chiến

Thể loại: Dã sử - Cổ trang Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 1 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 2 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 3 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 4 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 5 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 6 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 7 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 8 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 9 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 10 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 11 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 12 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 13 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 14 41 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 15 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 16 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 17 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 18 43 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 19 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 20 41 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 21 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 22 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 23 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 24 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 25 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 26 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 27 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 28 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 29 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 30 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 31 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 32 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 33 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 34 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 35 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 36 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 37 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 38 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 39 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 40 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 41 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 42 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 43 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 44 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 45 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 46 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 47 42 phút
Lang Điện Hạ - The Wolf (Phát Song Song) - Tập 48 42 phút