Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club

7+ | 2008 | 52 tập

Xem phim

Lộn xộn trường học và các nhiệm vụ bắt quái vật tuyệt mật có thể rất khó khăn ... đặc biệt là khi giáo viên khoa học ở trường bạn hóa ra lại là một người ngoài hành tinh! Monster Buster Club, hay MBC, là bộ phim về những cuộc phiêu lưu của bốn đứa trẻ 10 tuổi là những người duy nhất biết rằng thị trấn của họ đang bị đe doạ bởi cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Nhờ có một mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn và một số tiện ích rất thú vị, các thành viên của MBC thực hiện các vai trò là những người bảo vệ thành phố bí mật đồng thời cũng phải giải quyết những thử thách trong cuộc sống đời thường. Thật không dễ dàng để làm xong bài tập toán khi có những con quái vật khổng lồ cần phải bị bắt giữ!
Xem thêm

Danh sách tập

Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 1 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 2 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 3 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 4 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 5 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 6 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 7 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 8 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 9 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 10 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 11 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 12 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 13 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 14 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 15 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 16 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 17 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 18 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 19 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 20 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 21 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 22 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 23 21 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 24 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 25 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 26 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 27 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 28 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 29 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 30 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 31 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 32 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 33 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 34 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 35 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 36 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 37 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 38 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 39 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 40 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 41 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 42 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 43 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 44 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 45 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 46 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 47 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 48 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 49 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 50 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 51 22 phút
Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh - Monster Buster Club - Tập 52 22 phút