Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner

7+ | 2018 | 40 tập

Xem phim

Dựa theo bộ phim đình đám Giấc mơ Mỹ 2013, bộ phim theo chân 3 người bạn từ khi còn trẻ tuổi ngây thơ khi còn là sinh viên đại học cho đến khi thành những nhà lãnh đạo nổi tiếng trong trong ngành CNTT. Cổ Đông Thanh, Hoắc Chí Viễn, Vương Tử, ba chàng sinh viên 20 tuổi ở cuối thập niên 80, vì thực hiện ước mơ của mình, quyết tâm bước vào thời đại cải cách bước đầu còn nhiều khó khăn, làm những công việc chân tay nặng nhọc. Trong lúc xây dựng sự nghiệp, ba người từng gặp thành công cũng như thất bại, cuối cùng có được cơ hội thành công trong lĩnh vực phát triển mạng lưới internet. Họ trở thành những người đứng đầu trong lĩnh vực game online, dịch vụ website, và smartphone. Tình bạn và tình yêu của họ cũng nhiều lần trải qua thử thách, nhưng ba người đã không đánh mất chính mình, trọng tình nghĩa, cùng nhau tiến lên.
Xem thêm

Danh sách tập

Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 1 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 2 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 3 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 4 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 5 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 6 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 7 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 8 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 9 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 10 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 11 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 12 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 13 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 14 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 15 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 16 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 17 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 18 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 19 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 20 42 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 21 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 22 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 23 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 24 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 25 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 26 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 27 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 28 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 29 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 30 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 31 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 32 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 33 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 34 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 35 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 36 44 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 37 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 38 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 39 43 phút
Huynh Đệ Thời Công Nghệ - Partner - Tập 40 43 phút