Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1)

7+ | 2017 | 40 tập

Xem phim

“Đội Chống Khủng Bố” mở đầu bằng câu chuyện của Dương Sáng, một người trẻ tuổi ham chơi, bốc đồng và ngạo mạng. Biến cố xảy ra với anh khi cha anh đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ cho đội chống khủng bố. Vì là con của anh hùng, Dương Sáng được đặc cách vào đội chống khủng bố. Tuy nhiên với bản tính của mình, Dương Sáng đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng cũng từ đây anh đã dần thay đổi và cùng với các thành viên khác của đội phá được rất nhiều vụ khủng bố.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Chu Vũ Thần, Vương Lực Khả, Vương Ban, Chu Đình Y

Thể loại: Tội phạm Hình Sự

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 1 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 2 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 3 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 4 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 5 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 6 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 7 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 8 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 9 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 10 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 11 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 12 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 13 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 14 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 15 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 16 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 17 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 18 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 19 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 20 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 21 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 22 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 23 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 24 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 25 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 26 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 27 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 28 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 29 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 30 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 31 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 32 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 33 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 34 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 35 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 36 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 37 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 38 47 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 39 48 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 1) - Tập 40 47 phút