Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers

7+ | 2009 | 50 tập

Xem phim

Phim Vườn Sao Băng chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản kể về Jan Di. Jan Di là một cô gái bình thường, gia đình có tiệm giặt khô gần trường đại học danh tiếng dành cho con nhà Shin Hwa.Một ngày nọ Jan Di gặp được 4 chàng trai nổi tiếng "quậy" và đều là con nhà giàu có khi cô vào trường này giao đồ giặt ủi. Bốn chàng trai này được biết đến như là một nhóm F4, những ai lên tiếng chống đối bốn anh chàng này đều không được "yên thân".
Xem thêm

Danh sách tập

Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 1 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 2 42 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 3 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 4 40 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 5 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 6 41 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 7 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 8 38 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 9 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 10 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 11 31 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 12 37 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 13 31 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 14 38 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 15 31 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 16 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 17 34 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 18 38 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 19 34 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 20 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 21 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 22 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 23 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 24 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 25 31 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 26 38 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 27 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 28 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 29 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 30 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 31 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 32 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 33 30 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 34 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 35 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 36 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 37 32 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 38 37 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 39 31 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 40 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 41 28 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 42 40 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 43 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 44 36 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 45 29 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 46 38 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 47 34 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 48 35 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 49 33 phút
Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - Tập 50 33 phút