Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love

7+ | 2020 | 45 tập

Xem phim

Nội dung phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Lý Lạc Thư. Lạc Thư mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất mặc cảm. Hai chị em Sơ Thần và Sơ Dao là người bạn tri kỷ duy nhất của anh. Sơ Thần mất mạng trong một trận hỏa hoạn. Trong lúc Sơ Dao đau khổ và tuyệt vọng nhất thì Lạc Thư cố gắng bên cạnh an ủi và chăm sóc cô, thay Sơ Thần làm con của nhà họ Lê, lo liệu mọi chuyện cho gia đình. Được Lạc Thư giúp đỡ, Sơ Dao dần thực hiện được ước mơ của mình. Tưởng chừng tương lại sẽ tương sáng nhưng nào ngờ sóng gió lại ập đến, Sơ Dao bị bạn trai Tử Mặc lừa và Lạc Thư một lần nữa ra tay.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Bạch Kính Đình, Tôn Di

Thể loại: Lãng mạn PHIM BỘ HOT Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 2 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 3 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 4 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 5 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 6 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 7 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 8 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 9 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 10 43 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 11 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 12 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 13 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 14 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 15 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 17 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 18 43 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 20 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 23 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 24 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 27 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 28 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 31 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 32 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 33 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 34 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 35 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 36 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 37 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 38 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 39 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 40 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 41 44 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 42 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 43 45 phút
Sơ Thần, Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable love (Phát Song Song) - Tập 44 45 phút