Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You

7+ | 2020 | 40 tập

Xem phim

Phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Tiên Tranh. Năm năm trước Hạ Nhiễm Nhiễm là con vịt xấu xí vất vả đuổi theo Lâm Hướng An. Tô Mạch là đóa hoa sen Lâm Hướng An luôn đặt trong tim. Năm năm sau Hạ Nhiễm Nhiễm trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Thiệu Minh Triết, còn Tô Mạch lại chính là bạn gái cũ Thiệu Minh Triết giấu sâu trong tim. Hạ Nhiễm Nhiễm không ngờ bản thân còn có thể gặp lại Lâm Hướng An. Thiệu Minh Triết và Nhiễm Nhiễm ở bên nhau là cuộc liên hôn gia đình. Liệu sự dịu dàng thâm tình của Minh Triết có thành thuốc độc với cô. Đến cuối cùng ai mới là nhân vật nam chính trong cuộc đời của cô...
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Lục Nghị., Lý Nhất Đồng

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 2 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 3 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 4 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 5 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 6 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 7 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You - Tập 8 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 9 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 10 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 11 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 12 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 13 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 14 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 15 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 17 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 18 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 20 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 21 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 23 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 24 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 25 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 27 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 28 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 31 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 32 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 33 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 34 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 35 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 36 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 37 44 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 38 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 39 45 phút
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (Phát Song Song) - Tập 40 45 phút