Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo

7+ | 2010 | 60 tập

Xem phim

Phim Vua Bánh Mì (King of Baking, Kim Takgu) có nội dung kể về cuộc đời đầy sóng gió của cậu bé có khứu giác đặc biệt – Kim Tak Goo, vốn là con riêng giữa chủ tịch Goo Il Jung của tập đoàn thực phẩm Geo Seong với cô hầu gái. Đối mặt với hàng loạt thủ đoạn thâm độc của phu nhân So In Sook cùng nhân tình là quản lý Han Seung Jae, Tak Goo bị đẩy ra khỏi gia đình, bắt đầu hành trình tha hương suốt 12 năm dài tìm người mẹ đã thất lạc. Đây cũng là khoảng thời gian chủ tịch Goo Il Jung mòn mỏi tìm con.
Xem thêm

Danh sách tập

Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 1 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 2 36 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 3 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 4 33 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 5 34 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 6 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 7 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 8 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 9 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 10 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 11 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 12 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 13 28 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 14 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 15 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 16 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 17 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 18 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 19 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 20 36 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 21 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 22 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 23 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 24 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 25 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 26 36 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 27 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 28 36 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 29 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 30 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 31 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 32 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 33 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 34 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 35 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 36 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 37 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 38 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 39 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 40 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 41 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 42 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 43 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 44 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 45 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 46 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 47 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 48 38 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 49 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 50 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 51 31 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 52 35 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 53 29 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 54 37 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 55 33 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 56 33 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 57 32 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 58 34 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 59 30 phút
Vua Bánh Mì - Baker King, Kim Tak Goo - Tập 60 38 phút