Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn

7+ | 2010 | 39 tập

Xem phim

Lấy bối cảnh 35 năm sau Chiến tranh Việt Nam, câu chuyện phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn" bắt đầu vào thời điểm trật tự an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, một số ổ nhóm tội phạm tranh giành lãnh địa hoạt động khá manh động, gây ra bao phiền toái và bất an với người dân thành phố... Bộ phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn" được xem là phần sau của "Biệt động Sài Gòn" với kịch bản được xây dựng dựa trên vụ án Năm Cam nổi tiếng cũng là cuộc đấu tranh, đấu trí giữa công an Việt Nam với các băng nhóm tội phạm. Bộ phim thể hiện hình tượng công an Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Lan Phương, Kim Chi, Hoài An, Minh Hoàng, Khánh Huyền

Thể loại: Tội phạm Hình Sự

Quốc gia: Việt Nam

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 1 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 2 46 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 3 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 4 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 5 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 6 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 7 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 8 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 9 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 10 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 11 46 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 12 46 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 13 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 14 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 15 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 16 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 17 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 18 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 19 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 20 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 21 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 22 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 23 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 24 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 25 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 26 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 27 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 28 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 29 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 30 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 31 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 32 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 33 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 34 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 35 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 36 45 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 37 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 38 44 phút
Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - Tập 39 43 phút