Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2)

7+ | 2017 | 49 tập

Xem phim

“Đội Chống Khủng Bố” mở đầu bằng câu chuyện của Dương Sáng, một người trẻ tuổi ham chơi, bốc đồng và ngạo mạng. Biến cố xảy ra với anh khi cha anh đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ cho đội chống khủng bố. Vì là con của anh hùng, Dương Sáng được đặc cách vào đội chống khủng bố. Tuy nhiên với bản tính của mình, Dương Sáng đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng cũng từ đây anh đã dần thay đổi và cùng với các thành viên khác của đội phá được rất nhiều vụ khủng bố.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Chu Vũ Thần, Vương Lực Khả, Vương Ban, Chu Đình Y

Thể loại: Tội phạm Hình Sự

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 1 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 2 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 3 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 4 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 5 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 6 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 7 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 8 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 9 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 10 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 11 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 12 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 13 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 14 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 15 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 16 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 17 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 18 44 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 19 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 20 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 21 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 22 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 29 44 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 23 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 24 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 25 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 26 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 27 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 28 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 30 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 31 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 32 44 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 33 43 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 34 43 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 39 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 35 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 36 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 37 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 38 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 40 46 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 41 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 42 42 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 43 43 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 44 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 45 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 46 43 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 47 45 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 48 44 phút
Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh (Phần 2) - Tập 49 43 phút