Cổ Kiếm Kỳ Đàm

7+ | 2015 | 50 tập

Xem phim

Bộ phim cổ trang tiên hiệp này được chuyển thể từ game. Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần Tịch kiếm để áp chế. Anh quen với Âu Dương Thiếu Cung và Phương Lan Sinh. Thiếu Cung là đệ tử Thanh Ngọc đàn. Trưởng lão Lôi Nghiêm soán vị, Thiếu Cung trốn ra tìm Ngọc Hoành. Bởi Thiếu Cung đang luyện thuốc khởi tử hoàn sinh nên Đồ Tô hy vọng có thể dựa vào đó cứu sống mẹ, mới cùng đi với Thiếu Cung. Trên đường đi tìm Ngọc Hoành, Đồ Tô còn quen biết Phong Tình Tuyết và một con hồ ly hình người là Tương Linh. Hồng Ngọc được Tử Dận sai khiến bí mật bảo vệ Đồ Tô.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 2 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 3 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 4 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 5 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 6 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 7 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 8 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 9 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 10 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 11 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 12 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 13 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 14 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 15 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 16 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 17 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 18 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 19 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 20 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 21 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 22 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 23 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 24 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 25 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 26 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 27 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 28 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 29 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 30 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 31 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 32 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 33 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 34 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 35 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 36 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 37 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 38 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 39 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 40 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 41 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 42 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 43 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 44 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 45 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 46 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 47 46 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 48 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 49 45 phút
Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 50 45 phút