Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian

7+ | 2014 | 26 tập

Xem phim

Du hành thời gian ư? Tất nhiên rồi, điều đó hoàn toàn có thể! Những gì bạn cần chỉ là một chiếc điện thoại du hành thời gian thôi. Và đó là những gì mà Adele và Marvin có. Hai người anh em họ này sẽ không ngần ngại mở chiếc điện thoại của họ và phiêu lưu vượt thời gian để tìm kiếm một món quà cho ngày lễ của Bố, hay tìm kiếm những điều bí ẩn về lịch sử mà họ mới học trên lớp. Hãy cùng du hành thời gian với Adele và Marvin nhé
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 1 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 2 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 3 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 4 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 5 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 6 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 7 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 8 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 9 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 10 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 11 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 12 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 13 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 14 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 15 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 16 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 17 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 18 21 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 19 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 20 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 21 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 22 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 23 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 24 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 25 22 phút
Phiêu Lưu Cùng Cỗ Máy Thời Gian - Tập 26 22 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn