Ngài Luật Sư - The Counselor

16+ | 2013 | 7005 phút

Xem phim

'The Counselor' là một bộ phim tâm lý, hành động xoay quanh một luật sư gặp khó khăn khi tham gia vào một vụ án buôn bán ma túy phức tạp vì nhận thấy công việc quá khả năng của mình.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu