Bệnh Viện Tình Yêu

13+ | 2015 | 65 tập

Xem phim

Sinan là một bác sĩ trẻ thành công, làm việc trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh sống một mình và tận hưởng sự tự do. Một sáng sớm, anh bị tỉnh giấc bởi tiếng động của một cô gái đang cố chuyển đồ vào căn hộ mới. Cô gái đó cũng đồng thời làm hỏng xe của Sinan. Sinan nghĩ rằng thật là một ngày tồi tệ, và anh không muốn gặp lại cô gái kia, cho đến khi anh biết rằng cô gái đó chính là phụ tá bác sĩ mới của anh, Nisan. Họ làm việc cùng nhau và bắt đầu quý mến nhau...
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Tình cảm Tâm lý

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 6.5

Danh sách tập

Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 1 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 2 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 3 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 4 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 5 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 6 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 7 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 8 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 9 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 10 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 11 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 12 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 13 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 14 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 15 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 16 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 17 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 18 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 19 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 20 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 21 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 22 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 23 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 24 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 25 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 26 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 27 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 28 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 29 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 30 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 31 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 32 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 33 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 34 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 35 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 36 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 37 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 38 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 39 44 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 40 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 41 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 42 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 43 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 44 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 45 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 46 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 47 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 48 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 49 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 50 41 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 51 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 52 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 53 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 54 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 55 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 56 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 57 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 58 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 59 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 60 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 61 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 62 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 63 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 64 43 phút
Bệnh Viện Tình Yêu - Tập 65 43 phút