Hẹn Anh Kiếp Sau

7+ | 2015 | 111 tập

Xem phim

Livia là cô gái xinh đẹp, tốt bụng, làm nghề hái nho làm rượu. Trên đường về thăm mẹ, cô vô tình gặp Filipe, chàng quý tộc điển trai. Hai người có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó Filipe đã chuẩn bị làm đám cưới với Melissa, một tiểu thư quý tộc tham vọng. Filipe gặp lại trong một lễ hội ở làng và dần lạnh nhạt với Melissa. Trong khi đó, Pedro, một chàng trai trong làng, yêu tha thiết Livia nhưng cũng không được cô đáp lại. Pedro và Melissa vô cùng bực tức nên đã cố tìm cách phá hoại tình yêu của hai người. Một lần, Pedro và Filipe đấu kiếm với nhau, nhân cơ hội đó Melissa đẩy Livia ngã xuống vực, Pedro tức giận nên đã đâm chết Melissa còn Filipe lao xuống cứu Livia nhưng anh cũng bị Pedro đâm ngã xuống vực. Như vẫn còn nhân duyên từ kiếp trước, bốn con người lại được tái sinh trong thế kỷ 21...
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Tình cảm Tâm lý

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 8.9

Danh sách tập

Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 1 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 2 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 3 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 4 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 5 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 6 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 7 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 8 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 9 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 10 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 11 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 12 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 13 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 14 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 15 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 16 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 17 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 18 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 19 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 20 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 21 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 22 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 23 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 24 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 25 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 26 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 27 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 28 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 29 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 30 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 31 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 32 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 33 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 34 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 35 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 36 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 37 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 38 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 39 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 40 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 41 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 42 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 43 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 44 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 45 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 46 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 47 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 48 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 49 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 50 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 51 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 52 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 53 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 54 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 55 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 56 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 57 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 58 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 59 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 60 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 61 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 62 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 63 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 64 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 65 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 66 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 67 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 68 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 69 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 70 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 71 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 72 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 73 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 74 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 75 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 76 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 77 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 78 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 79 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 80 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 81 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 82 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 83 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 84 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 85 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 86 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 87 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 88 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 89 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 90 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 91 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 92 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 93 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 94 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 95 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 96 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 97 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 98 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 99 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 100 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 101 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 102 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 103 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 104 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 105 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 106 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 107 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 108 43 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 109 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 110 44 phút
Hẹn Anh Kiếp Sau - Tập 111 43 phút