Trường Săn

13+ | 2018 | 55 tập

Xem phim

Phim kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của chàng trai Trịnh Thu Đông (Hồ Ca). Vốn xuất thân bình thường, nhưng tuổi trẻ tài cao, Thu Đông từ hai bàn tay trắng, quyết tâm thành công trong sự nghiệp. Cuối cùng, nhờ kiên trì và nhẫn nại, giữ vững các nguyên tắc của mình, Thu Đông đã đạt được ý nguyện, trở thành một trong những người có địa vị cao của xã hội.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Tôn Hồng Lôi, Trần Long, Hồ Ca

Thể loại: Tâm lý Chính Kịch

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Trường Săn - Tập 1 55 phút
Trường Săn - Tập 1 46 phút
Trường Săn - Tập 2 55 phút
Trường Săn - Tập 2 41 phút
Trường Săn - Tập 3 48 phút
Trường Săn - Tập 3 46 phút
Trường Săn - Tập 4 53 phút
Trường Săn - Tập 4 46 phút
Trường Săn - Tập 5 46 phút
Trường Săn - Tập 6 46 phút
Trường Săn - Tập 7 46 phút
Trường Săn - Tập 8 46 phút
Trường Săn - Tập 9 45 phút
Trường Săn - Tập 10 45 phút
Trường Săn - Tập 11 46 phút
Trường Săn - Tập 12 46 phút
Trường Săn - Tập 13 45 phút
Trường Săn - Tập 14 46 phút
Trường Săn - Tập 15 45 phút
Trường Săn - Tập 16 45 phút
Trường Săn - Tập 17 46 phút
Trường Săn - Tập 18 46 phút
Trường Săn - Tập 19 45 phút
Trường Săn - Tập 20 45 phút
Trường Săn - Tập 21 45 phút
Trường Săn - Tập 22 46 phút
Trường Săn - Tập 23 45 phút
Trường Săn - Tập 24 45 phút
Trường Săn - Tập 26 45 phút
Trường Săn - Tập 27 45 phút
Trường Săn - Tập 28 46 phút
Trường Săn - Tập 29 46 phút
Trường Săn - Tập 30 45 phút
Trường Săn - Tập 31 46 phút
Trường Săn - Tập 32 46 phút
Trường Săn - Tập 33 45 phút
Trường Săn - Tập 34 45 phút
Trường Săn - Tập 35 45 phút
Trường Săn - Tập 36 46 phút
Trường Săn - Tập 37 46 phút
Trường Săn - Tập 38 46 phút
Trường Săn - Tập 39 45 phút
Trường Săn - Tập 40 45 phút
Trường Săn - Tập 41 46 phút
Trường Săn - Tập 42 46 phút
Trường Săn - Tập 43 46 phút
Trường Săn - Tập 44 46 phút
Trường Săn - Tập 45 46 phút
Trường Săn - Tập 46 46 phút
Trường Săn - Tập 47 46 phút
Trường Săn - Tập 48 46 phút
Trường Săn - Tập 49 46 phút
Trường Săn - Tập 50 46 phút
Trường Săn - Tập 51 46 phút
Trường Săn - Tập 52 46 phút