Tạm Biệt Quá Khứ

13+ | 2018 | 40 tập

Xem phim

Jung Hyo đang mang thai nhưng bạn trai của cô không muốn giữ đứa con này lại. Jung Hyo quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với mẹ của bạn trai (Young Hee) cho đến khi sinh con. Một người phụ nữ ở độ tuổi 50 và một cô gái ở độ tuổi 20 - hai người phụ nữ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau với những điều phức tạp, từ chuyện mâu thuẫn với người tình của chồng, chuyện hôn nhân, cho tới chuyện mang thai. Sống cùng nhau, Young Hee và Jung Hyo cãi vã nhiều, nhưng cũng dần hiểu nhau hơn.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Chae Shi Ra, Bo Ah Jo

Thể loại: Tâm lý

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 6.5

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 1 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 2 28 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 3 33 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 4 25 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 5 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 6 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 7 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 8 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 9 28 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 10 31 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 11 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 12 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 13 31 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 14 28 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 15 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 16 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 17 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 18 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 19 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 20 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 21 32 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 22 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 23 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 24 31 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 25 33 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 26 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 27 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 28 32 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 29 33 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 30 29 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 31 32 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 32 28 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 33 31 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 34 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 35 33 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 36 25 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 37 30 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 38 33 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 39 32 phút
Tạm Biệt Quá Khứ - Tập 40 29 phút