Hồi Sinh Amelia

13+ | 2017 | 6063 phút

Xem phim

Một người chồng tuyệt vọng, đã đem bộ não của người vợ đã chết của mình cấy vào Amelia 2.0- một trí tuệ nhân tạo mới ra đời. Và Amelia lúc này, vừa là cỗ máy, vừa là con người có cảm xúc, chống đối những xung đột chính trị, muốn sống bằng cảm xúc, và muốn mình thật sự tồn tại để được ở bên chồng.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Kate Vernon, Ed Begley Jr., Eddie Jemison

Thể loại: Khoa Học

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 5.8

Đoạn phim giới thiệu