Diên Hi Công Lược

13+ | 2018 | 70 tập

Xem phim

Vào năm Càn Long thứ 6, Thiếu nữ Ngụy Anh Lạc để tìm ra nguyên nhân cái chết của trưởng tỷ đã nhập cung trở thành cung nữ. Cô tìm ra nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ có liên quan đến Vương gia Hằng Trú, quyết tâm đòi lại công đạo cho tỷ tỷ. Phú Sát Hoàng hậu ôn hậu lễ pháp, lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối nên dẫn dắt cô từng bước trở thành một cung nữ kiên cường, buông bỏ oán hận. Hoàng hậu bất ngờ băng thệ (chết), lệnh Anh Lạc phò trợ Càn Long thịnh thế. Với sự thông minh, tài trí của mình, Anh Lạc dần hóa giải những âm mưu chốn thâm cung trở thành Lệnh Quý Phi. Càn Long đế tuyên con trai của Ngụy Anh Lạc là Gia Thân Vương Vĩnh Diễm làm Hoàng Thái Tử, đồng thời truy phong Lệnh Ý Hoàng Quý Phi thành Hiếu Nghi Hoàng Hậu.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Xa Thi Mạn, Tần Lam, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Trương Gia Nghê

Thể loại: Tâm lý

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Diên Hi Công Lược - Tập 1 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 2 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 3 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 4 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 5 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 6 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 7 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 8 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 9 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 10 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 11 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 12 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 13 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 14 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 15 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 16 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 17 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 18 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 19 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 20 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 21 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 22 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 23 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 24 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 25 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 26 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 27 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 28 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 29 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 30 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 31 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 32 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 33 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 34 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 35 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 36 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 37 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 38 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 39 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 40 45 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 41 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 42 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 43 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 44 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 45 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 46 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 47 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 48 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 49 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 50 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 51 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 52 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 53 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 54 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 55 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 56 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 57 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 58 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 59 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 60 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 61 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 62 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 63 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 64 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 65 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 66 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 67 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 68 47 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 69 46 phút
Diên Hi Công Lược - Tập 70 46 phút